POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Sabem que la protecció de la informació personal és important per als nostres usuaris i també ho és per a nosaltres, per això, us recomanem que abans de registrar-vos com a usuari i acceptar el tractament de les vostres dades, llegiu atentament la nostra política de privadesa per comprendre com anem a tractar la vostra informació personal. personals” o “informació personal”) que apareix aquí descrit per al seu emmagatzematge, ús i comunicació a tercers. periòdicament. SI EN ALGUN MOMENT, COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA MODIFICACIONS REALITZADES, NO ESTÀS D’ACORD AMB LA NOSTRA POLÍTICA PODRÀ CANCEL·LAR EL SEU COMPTE D’USUARI.

Titularitat de les dades i finalitat dús daquestes.

Les vostres dades s’incorporen al fitxer el responsable del qual és:

NIF: G-08869133

Raó social: CLUB D’AVIS LES SALESES

Domicili Social: Carrer Consell de Cent, 403 3r 2a 08009 Barcelona

Correu electrònic: protecciodades@residencialessaleses.org

Quan utilitzeu el formulari de registre a http://residencialessaleses.com/es/contacto ens facilita dades personals que són incorporades a la nostra base de dades. També genera informació com a conseqüència de la seva interacció dins la nostra organització que podem conservar. Tot tractament de dades realitzat per CLUB D’AVIS LES SALESES sempre i en tot cas es basa en un consentiment exprés per part de l´usuari.

Per demanar el consentiment, l’usuari haurà de marcar els checkbox que acompanyen el formulari de recollida de dades. Sense lautorització expressa, les dades no seran tractades, avisant així la web que no permetrà continuar amb el procés quan el tractament sigui necessari. La nostra web genera un registre de cadascun dels consentiments prestats per l’usuari als efectes de poder acreditar-ne la prestació efectiva i la data.

Entenem per consentiment exprés aquell que implica un acte positiu per part de l’usuari, no basant mai un tractament en el simple silenci o inacció de l’usuari.

Igualment seran objecte de tractament les dades que ens faciliti per accedir a qualsevol servei o funcionalitat que posem a la seva disposició dins la pàgina web, sempre informant del tractament que es realitzarà i demanant el seu consentiment de forma expressa.

Les dades seran conservades mentre no manifesti el contrari, comunicant-nos la seva decisió de no continuar utilitzant les funcionalitats per a les quals ens ho va facilitar.

Us informem que la nostra plataforma no realitza cap tractament encaminat a adoptar decisions automatitzades o elaboració de perfils, i tampoc es realitza, ni es té previsió realitzar transferències a tercers països

A més, posem a disposició dels usuaris de la web formularis per contactar amb nosaltres i fer-nos arribar els vostres suggeriments.

Totes les dades seran incorporades als diferents Registres d’Activitat del Tractament que estan a disposició de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (d’ara endavant “AEPD”) qui s’encarrega de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades segons la legislació espanyola i europea vigent, i davant de qui pot presentar una reclamació si considera que la nostra plataforma ha danyat els seus Drets Fonamentals en matèria de Protecció de Dades.

Les dades que ens faciliteu durant l’ús de les funcions del web de CLUB D’AVIS LES SALESES poden ser obligatòries o no, però sempre us indicarem quan ho són a través d’un asterisc o mecanisme similar. Si no ens facilita les dades obligatòries no podrà accedir al servei que estigui sol·licitant.

Finalitat i legitimació en la recollida de dades per CLUB D’AVIS LES SALESES

Les dades requerides són necessàries per poder-lo identificar, i per utilitzar o/i accedir als serveis i funcionalitats que tindrà a la seva disposició a http://residencialessaleses.com/es/. En particular seran utilitzats per poder gestionar les vostres sol·licituds i l’enviament d’informació del vostre interès.

La legitimació de qualsevol tractament realitzat per CLUB D’AVIS LES SALESES sempre és el propi consentiment de l’usuari. No rebem dades de tercers, ni compartim les dades de la nostra base de dades amb altres entitats, ni són objecte de cessió. Comptem ocasionalment amb encarregats de tractament de dades que han estat elegits diligentment amb la verificació prèvia de la seva capacitat per al compliment amb el RGPD.

A més, podrem contactar amb vostè per qualsevol mitjà electrònic disponible (plataforma web, email, telèfon, missatges mms o sms) per enviar-li notificacions internes del sistema, sol·licituds de validació per a l’us codis d’invitació, informar-vos sobre actualitzacions o millores relatives a l’ús de http://residencialessaleses.com/es/, i notícies o esdeveniments d’interès.

L’única informació comercial que podeu aparèixer a la web serà la que publiquem on apareixeran les ofertes que posem a la vostra disposició.

Exercici de drets

Com a usuari podrà exercir els seus drets d’accés (saber quines dades tractem i què fem amb ells) de rectificació (modificar les dades que siguin incorrectes o inexactes) d’oposició (oposar-se al tractament concret de les dades per a una activitat), de supressió (poder cancel·lar completament les teves dades com a usuari), portabilitat (ser transmesos a petició de l’usuari a una altra empresa) i limitació del tractament (aturar el tractament realitzat fins ara). Per fer-ho, us heu de posar en contacte amb nosaltres a través del correu postal, o per correu electrònic indicat més amunt, indicant expressament la vostra petició, i adjuntar un document que us identifiqui (DNI o passaport) per poder atendre la vostra sol·licitud.

A més, podrem contactar amb vostè per qualsevol mitjà electrònic disponible (plataforma web, email, telèfon, missatges mms o sms) per enviar-li notificacions internes del sistema, tramitació de reserves de productes, informar-lo sobre actualitzacions o millores relatives a l’ús, i notícies o esdeveniments interès.

És important que sàpiga quines són les conseqüències de la cancel·lació de les vostres dades com a usuari de CLUB D’AVIS LES SALESES, per això us informem que, si sol·liciteu la cancel·lació de les dades, perdreu el compte amb què es va registrar, i caldrà iniciar una nova nova per tornar a ser usuari.

Mesures de seguretat

CLUB D’AVIS LES SALESES ha realitzat una avaluació d’impacte de tots els tractaments de dades realitzades. Com a conseqüència d’aquesta avaluació ha definit cada procés i, intentant minimitzar els riscos eventuals, garantint amb la màxima diligència la protecció adequada dels drets fonamentals dels usuaris dins de l’entorn d’organització del centre educatiu.

Som conscients de la preocupació de l’usuari per la seguretat, per això, hem optat per implementar els nivells de seguretat més estrictes que permetin el funcionament adequat del web, de les seves funcionalitats i dels seus serveis, preservant la integritat de les dades i informacions emmagatzemades . Els serveis són prestats amb els nostres propis recursos tecnològics i de vegades per tercers que disposen de les mesures de seguretat necessàries per assegurar la impossibilitat d’accés no autoritzat segons la tècnica i la tecnologia ordinària actual. A CLUB D’AVIS LES SALESES volem que el servei que els nostres clients rebin ofereixi una experiència d’usuari satisfactòria i segura, per la qual cosa només triem proveïdors de reputada trajectòria i solvència tècnica que permeten el compliment de la normativa de seguretat legal vigent, per evitar pèrdua, mal ús o accés per persones no autoritzades.

Edat per ser usuari de www.badalones.com/contacte

Amb caràcter general per ser usuari de http://residencialessaleses.com/es/ caldrà que sigui MAJOR D’EDAT (divuit anys). Si el nostre equip detecta que algun compte d’usuari pertany a un menor de l’edat indicada, podrem contactar amb vostè per esbrinar-ne l’edat. Per això, podrem sol·licitar-vos l’aportació del Document Nacional d’Identitat (DNI) o un altre document equivalent dins un termini determinat. En cas de no ser aportat o comprovar que el perfil s’ha creat per un menor de l’edat indicada podrem procedir al bloqueig o cancel·lació definitiva del seu perfil com a usuari.

6 · COOKIES I ARXIUS DE REGISTRE

A la pàgina http://residencialessaleses.com/es/ utilitzem cookies per facilitar la relació dels visitants amb el nostre contingut i per permetre elaborar estadístiques sobre les visitants que rebem. En compliment de la Directiva 2009/136/CE, desenvolupada en el nostre ordenament per l’apartat segon de l’article 22 de la Llei de Serveis de Societat de la Informació, seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, procedim a informar-vos detalladament del ús que es realitza a la nostra web. Es denominen cookies a uns petits arxius que es graven al navegador utilitzat per cada visitant de la nostra web perquè el servidor pugui recordar la visita d’aquest usuari amb posterioritat quan torni a accedir als nostres continguts. Aquesta informació no revela la seva identitat, ni cap dada personal, ni accedeix al contingut emmagatzemat en el seu pc, però sí que permet al nostre sistema identificar-vos com un usuari determinat que ja va visitar la web amb anterioritat, va visualitzar determinades pàgines, etc. ia més permet guardar les seves preferències personals i informació tècnica com ara les visites realitzades o pàgines concretes que visiti. Si vostè no desitja que es guardin cookies al vostre navegador o prefereix rebre una informació cada vegada que una galeta sol·liciti instal·lar-se, podeu configurar les vostres opcions de navegació perquè es faci d’aquesta manera. La major part dels navegadors permeten la gestió de les cookies de tres maneres diferents:

Les galetes són sempre rebutjades;

El navegador pregunta si l’usuari vol instal·lar cada galeta;

Les galetes són sempre acceptades;

El vostre navegador també pot incloure la possibilitat de seleccionar amb detall les cookies que voleu que s’instal·lin al vostre ordinador. En concret, l’usuari pot normalment acceptar alguna de les opcions següents:

rebutjar les galetes de determinats dominis;

rebutjar les galetes de tercers;

acceptar cookies com a no persistents (s’eliminen quan el navegador es tanca);

permetre al servidor crear cookies per a un domini diferent.

Residència Ricard Julià
Residència Ramón Sala
Residència Rosa Franch

© Indian Webs. All rights reserved.

Residencia Ricard Julià
Residencia Ramón Sala
Residencia Rosa Franch

© Indian Webs. All rights reserved.