POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Sabem que la protecció de la informació personal és important per als nostres usuaris i també ho és per a nosaltres, per això, li recomanem que abans de registrar-se com usuari i acceptar el tractament de les seves dades, llegeixi atentament la nostra política de privacitat per a comprendre com anem a tractar la seva informació personal.

Un cop ens hagi remès les seves dades a través dels diferents espais o formularis habilitats per a això dins de la plataforma web, hi haurà acceptat la nostra política de privacitat i, en conseqüència, el tractament de les seves dades (des d’ara “dades personals” o “informació personal “) que apareix aquí descrit per al seu emmagatzematge, ús i comunicació a tercers.

CLUB D’AVIS LES SALESES, es reserva el dret a modificar la política de privacitat sense previ avís, per la qual cosa haurà de revisar la nostra política periòdicament. SI EN ALGUN MOMENT, COM CONSEQÜÈNCIA DE LA MODIFICACIONS REALITZADES, NO ESTÀS D’ACORD AMB LA NOSTRA POLÍTICA PODRÀ CANCEL·LAR EL SEU COMPTE D’USUARI.

 1. Titularitat de les dades i finalitat d’ús d’aquests.

Les seves dades s’incorporen al fitxer el responsable del qual és:

NIF: G-08869133

Raó social: CLUB D’AVIS LES SALESES

Domicili Social: Carrer Consell de Cent, 403 3º 2ª 08009 Barcelona

Correu electrònic:  protecciodades@residencialessaleses.org

Quan utilitzeu el formulari de registre en http://residencialessaleses.com/es/contacto ens facilita dades personals que s’incorporen a la nostra base de dades. També genera informació com a conseqüència de la seva interacció dins la nostra organització que podem conservar. Tot tractament de dades realitzat per CLUB AVIS LES SALESES sempre i en tot cas es basa en un consentiment exprés per part de l’usuari.

Per demanar el consentiment, l’usuari haurà de marcar els checkbox que acompanyen el formulari de recollida de dades. Sense l’autorització expressa, les dades no seran tractats, avisant així la web que no permetrà continuar amb el procés quan el tractament sigui necessari. La nostra web genera un registre de cada un dels consentiments prestats per l’usuari a l’efecte de poder acreditar la seva prestació efectiva i data.

Entenem per consentiment exprés aquell que implica un acte positiu per part de l’usuari, no basant mai un tractament en el mer silenci o inacció de l’usuari.

Igualment seran objecte de tractament les dades que ens faciliti per accedir a qualsevol servei o funcionalitat que posem a la seva disposició dins de la pàgina web, sempre informant de el tractament que es realitzarà i demanant el seu consentiment de forma expressa.

Les dades seran conservades mentre no manifesti el contrari, comunicant la seva decisió de no seguir utilitzant les funcionalitats per a les quals ens ho va facilitar.

L’informem que la nostra plataforma no realitza cap tractament encaminat a adoptar decisions automatitzades o elaboració de perfils, i tampoc es realitza, ni es té previsió realitzar transferències a tercers països.

A més, posem a disposició dels usuaris del web formularis per contactar amb nosaltres i fer-nos arribar els seus suggeriments.

Totes les dades seran incorporades en els diferents registres d’Activitat del Tractament que estan a disposició de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (en endavant “AEPD”) qui s’encarrega de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades segons la legislació espanyola i europea vigent, i davant de qui pot presentar una reclamació si considera que la seva plataforma a danyat seus Drets Fonamentals en matèria de Protecció de Dades.

Les dades que ens faciliti durant l’ús de les funcions del web de CLUB D’AVIS LES SALESES poden ser obligatoris o no, però sempre li indicarem quan ho són a través d’un asterisc o mecanisme similar. Si no ens facilita les dades obligatòries no podrà accedir a el servei que estigui sol·licitant.

 1. Finalitat i legitimació en la recollida de dades per CLUB D’AVIS LES SALESES

Les dades requerides són necessàries per poder identificar-lo, i per utilitzar o / i accedir als serveis i funcionalitats que tindrà a la seva disposició a http://residencialessaleses.com/es/. En particular seran utilitzades per poder gestionar les seves sol·licituds i l’enviament d’informació del seu interès.

La legitimació de qualsevol tractament realitzat per CLUB D’AVIS LES SALESES és sempre el mateix consentiment de l’usuari. No vam rebre dades de tercers, ni compartim les dades de la nostra base de dades amb altres entitats, ni són objecte de cessió. Comptem ocasionalment amb encarregats de tractament de dades que han estat elegits diligentment prèvia verificació de la seva capacitat per al compliment amb el RGPD.

A més, podrem contactar amb vostè per qualsevol mitjà electrònic disponible (plataforma web, email, telèfon, missatges mms o sms) per enviar avisos internes de sistema, sol·licituds de validació per als codis d’invitació, informar-li sobre actualitzacions o millores relatives a l’ús de http://residencialessaleses.com/es/, i notícies o esdeveniments d’interès.

L’única informació comercial que pot aparèixer a la web serà la que publiquem on apareixeran les ofertes que posem a la seva disposició.

 1. Exercici de drets.

Com a usuari podrà exercir els seus drets d’accés (saber quines dades tractem i què fem amb ells) de rectificació (modificar les dades que siguin incorrectes o inexactes) d’oposició (oposar-se al tractament concret de les teves dades per a una activitat), de supressió (poder cancel·lar completament les dades com a usuari), portabilitat (ser transmesos a petició de l’usuari a una altra empresa) i limitació del tractament (aturar el tractament realitzat fins al moment). Per a això, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu postal, o per correu electrònic indicat més amunt, indicant expressament la seva petició, i adjuntar un document que l’identifiqui (DNI o passaport) per poder atendre la seva sol·licitud.

A més, podrem contactar amb vostè per qualsevol mitjà electrònic disponible (plataforma web, email, telèfon, missatges mms o sms) per enviar avisos internes de sistema, tramitació de reserves de productes, informar-li sobre actualitzacions o millores relatives a l’ús, i notícies o esdeveniments d’interès.

És important que sàpiga quines són les conseqüències de la cancel·lació de les seves dades com a usuari de CLUB D’AVIS LES SALESES, per això li informem que, si sol·licita la cancel·lació de les dades, perdrà el compte amb la que es va registrar, i serà necessari iniciar un alta nova per tornar a ser usuari.

 

 1. Mesures de Seguretat.

CLUB D’AVIS LES SALESES ha realitzat una avaluació d’impacte de tots els tractaments de dades realitzats. Com a conseqüència d’aquesta avaluació ha definit cada procés i, intentat minimitzar els eventuals riscos, garantint amb la màxima diligència l’adequada protecció dels drets fonamentals dels usuaris dins de l’entorn d’organització de centre residencial.

Som conscients de la preocupació de l’usuari per la seguretat, per això, hem optat per implementar els nivells de seguretat més estrictes que permetin l’adequat funcionament del web, de les seves funcionalitats i dels seus serveis, preservant la integritat de les dades i informacions emmagatzemades . Els serveis són prestats amb els nostres propis recursos tecnològics i en ocasions per tercers que disposen de les mesures de seguretat necessàries per assegurar la impossibilitat d’accés no autoritzat segons la tècnica i tecnologia ordinària actual. En CLUB D’AVIS LES SALESES volem que el servei que els nostres clients rebin ofereixi una experiència d’usuari satisfactòria i segura, de manera que només triem proveïdors de reputada trajectòria i solvència tècnica que permeten el compliment de la normativa de seguretat legal vigent, per evitar la seva pèrdua, mal ús o accés per persones no autoritzades.

 1. Edat per a ser usuari de www.badalones.com/contacte

Amb caràcter general per a ser usuari de http://residencialessaleses.com/es/ caldrà que sigui major d’edat (divuit anys). Si el nostre equip detecta que algun compte d’usuari pertany a un menor de l’edat indicada, podrem contactar amb vostè per esbrinar la seva edat. Per a això, podrem sol·licitar-li l’aportació de el Document Nacional d’Identitat (DNI) o un altre document equivalent dins d’un termini determinat. En cas de no ser aportat o comprovar que el perfil s’ha creat per un menor de l’edat indicada podrem procedir al bloqueig o cancel·lació definitiva del seu perfil com a usuari.

 

 • COOKIES I ARXIUS DE REGISTRE.

 

 

A la pàgina http://residencialessaleses.com/es/ utilitzem cookies per facilitar la relació dels visitants amb el nostre contingut i per permetre elaborar estadístiques sobre les visitants que rebem. En compliment de la Directiva 2009/136 / CE, desenvolupada en el nostre ordenament per l’apartat segon de l’article 22 de la Llei de Serveis de Societat de la Informació, seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, procedim a informar-detalladament de l’ ús que es realitza a la nostra web.

Es denominen cookies a uns petits arxius que es graven en el navegador utilitzat per cada visitant del nostre web perquè el servidor pugui recordar la visita d’aquest usuari amb posterioritat quan torni a accedir als nostres continguts. Aquesta informació no revela la seva identitat, ni dada personal, ni accedeix a el contingut emmagatzemat en el seu pc, però sí que permet al nostre sistema identificar a vostè com un usuari determinat que ja va visitar la web amb anterioritat, va visualitzar determinades pàgines, etc. I a més permet guardar les seves preferències personals i informació tècnica com ara les visites realitzades o pàgines concretes que visiti.

Si vostè no desitja que es guardin cookies o prefereix rebre una informació cada vegada que una cookie sol·liciti instal·lar-se, per configurar els vostres opcions de navegació perquè es faci d’aquesta forma. La major part dels navegadors permeten la gestió de les cookies de tres formes diferents:

 • Les cookies són sempre rebutjades;
 • El navegador pregunta si l’usuari desitja instal·lar cada cookie;
 • Les cookies són sempre acceptades;

El seu navegador també pot incloure la possibilitat de seleccionar amb detall les cookies que desitja que s’instal·lin al seu ordinador. En concret, l’usuari pot normalment acceptar alguna de les següents opcions:

 • rebutjar les cookies de determinats dominis;
 • rebutjar les cookies de tercers;
 • acceptar cookies com no persistents (s’eliminen quan el navegador es tanca);
 • permetre el servidor crear cookies per un domini diferent.