Gestió económica

Resultats econòmics, pressupost 2016