El dia 2 de juny vam celebrar el nostre 40è aniversari entre amics, familiars, socis, voluntaris, persones que viuen a l’entitat, personal de l’equip de les Saleses…

Moltes gràcies a tots per ser-hi!!!

Seguim…

Celebració del 40è aniversari de Club d'Avis les Saleses

Homenatges a persones rellevants en la història de l'entitat

NOTICIARI ESPECIAL DEL 40È ANIVERSARI DEL CLUB D'AVIS LES SALESES